Elaine Eksvärd om att hålla en bra muntlig redovisning

Elaine Eksvärd är retorikkonsult, föreläsare, författare till böcker som Snacka snyggt och expert i bland andra SVT, Aftonbladet och TV4.

Vad är det viktigaste för en bra muntlig redovisning?

– Att vara väl förberedd. Att ha ögonkontakt med lyssnarna och visa engagemang.

Hur förbereder man sig bäst?Elaine Eksvärd

– När du förbereder dig kan du göra det i följande steg: 1. Fundera på vad du vill uppnå – vad vill du att lyssnarna ska känna, tänka och ha lärt sig när du är klar? 2. Fundera på vad du vill ta upp, brainstorma gärna. Anpassa innehållet så att det är intressant och relevant för lyssnarna. 3. Strukturera upp materialet, exempelvis så här: Berätta vad du ska prata om, prata om dessa punkter och avsluta genom att sammanfatta dina viktigaste huvudpoänger. Inledningen ska fånga intresset direkt, och avslutningen får gärna knyta an till något du sa i din inledning. 4. Måla ut innehållet med bilder, exempel, liknelser och berättelser som gör din presentation mer konkret och intressant. 5. Öva in din presentation och skriv stödstolpar som du kan prata fritt omkring. Lär dig gärna inledning och avslutning helt utantill.

Hur håller man nervositeten tillbaka?

– Inför presentationen: Förbered dig väl, så att du är trygg med vad du ska säga. Tänk på att de allra flesta är vänligt inställda till den som står där framme (de vet ju själva att det kan vara jobbigt och nervöst). Lägg inte heller för stor vikt vid presentationen – ditt liv står inte och faller på om du lyckas eller ej. Under presentationen: Ställ dig där framme och titta på publiken. Se till att du har allas uppmärksamhet innan du börjar. Se också till att ha med dig ett glas vatten, om du skulle bli torr i munnen. Kom ihåg att de tre första minuterna är som mest nervösa, sen släpper nervositeten ganska snabbt. Därför kan det kännas tryggt om man är extra säker på vad man ska säga i inledningen. Låt även din nervositet bli en källa till energi och engagemang. Framför allt kan det vara lugnande att veta att nervositeten inte syns lika mycket som det känns – ingen kan t ex se eller höra att ditt hjärta bultar snabbare.

Hur fångar man lyssnarnas intresse så att det håller genom hela redovisningen?

– Lyssnarna undrar inledningsvis vad de vinner på att lyssna på dig. Se till att svara på denna fråga tidigt i din inledning. Berätta vad de kommer att få genom att lyssna på dig – till exempel ”Idag ska jag tala om hur hjärnan lagrar information och jag ska ge er fem konkreta tips till hur ni kan öka minnets prestanda”.

Vilka typer av grafik och liknande bör man använda för att det ska vara intressant? Vad tycker du om Powerpoint?

– Om du ska använda grafik till din presentation ska du ha ett tydligt syfte med det – det ska alltid användas för att budskapet ska bli tydligare/mer intressant/mer pedagogiskt. Använd blädderblock eller whiteboard för att sammanfatta viktiga poänger vid längre redovisningar. Powerpoint är bra om man använder det på rätt sätt, men ett sömnpiller om man använder det fel. Vissa använder Powerpoint som manus med effekten att lyssnaren läser istället för att lyssna, och glömmer bort presentationen i samma ögonblick som de lämnar rummet. Rätt användning av Powerpoint är när man låter bilder och enstaka ord förstärka huvudpoängerna.

Vad ska man tänka på efter en redovisning, innan nästa tillfälle?

– Reflektera över hur det gick, så att du kan bli ännu bättre till nästa gång. Beröm dig själv för det du har lyckats med – kanske fick du extra bra kontakt med lyssnarna denna gång – fundera på vad det var som gjorde det? Var det till exempel för att du hade bra ögonkontakt med alla och hade lyckats framställa ditt ämne som spännande för lyssnarna? Ta med dig det som lärdom till nästa gång. Fundera sedan på vad du hade kunnat göra bättre – kanske hade du inte hunnit förbereda en avslutning av din redovisning och därmed inte lyckats sammanfatta din presentation tillräckligt tydligt? Då får du lägga mer tid på det till nästa tillfälle.

Berättat för Artur Obminski.