Larry Vandergrift om att lyssna på rätt sätt

Larry Vandergrift är filosofie doktor vid University of Ottawas institution för officiella språk och tvåspråkighet. Hans studier har bland annat omnämnts i magasinet Time.

Vad är fel med hur vi normalt sett lär oss i skolan?Larry Vandergrift

– Elever lyckas ofta inte koppla vad de lär sig till vad de redan vet. Istället för att sätta idéer i ett sammanhang fokuserar de på isolerade bitar information utan att tänka på informationen, knyta ihop bitarna och koppla dem till vad de sedan tidigare vet om ämnet.

– Till exempel behöver elever för att dra så stor nytta som möjligt av en lektion på temat matsmältning ha läst på innan lektionen och komma till den med en föraning om vad de kommer att lära sig, några mål gällande vad de vill lära sig och frågor de vill ha svar på. Detta är sant engagerat lärande.

Vad ska man tänka på innan lektionen börjar för att lära sig mer?

– Elever måste ana vad de kommer att lära sig och komma med några frågor om det. Dessa frågor måste inte ställas muntligt, men om de finns i bakhuvudet när man läser är man mycket mer engagerad i vad som händer på lektionen. Med andra ord måste elever komma till lektionen med en plan på vad de vill lära sig och dessa mål/planer kommer att hjälpa dem att fokusera på det viktiga. De kan också behöva anpassa målen under lektionens gång, men det viktiga är att de är engagerade, inte passiva i sin inlärning. Elever måste fråga sig själva: Vad kan jag om ämnet, vilka är mina frågor om ämnet och vad mer vill jag lära mig om det?

Hur ska man lyssna under lektionen?

– Man ska lyssna med viss föraning om vad man kan få höra. Detta garanterar att elever är engagerade och förberedda för vad de kommer att få höra. Om viss läsning innan lektionen krävs, se till att ha läst det och räkna inte kallt med att lektionen ska ge dig informationen. Om du läser kommer du att komma till lektionen med en förväntning på vad du kommer att höra och du kommer att kunna ta med dig några mål för inlärningen, frågor du behöver få svar på om ämnet och förklaringar du inte förstod när du läste. Detta gör dig till en aktiv (inte passiv) lyssnare. Medan du lyssnar, jämför vad du hör med vad du kan och har läst och, om det kommer upp problem, fråga.

Hur ska informationen bearbetas efter lektionen, för att behålla kunskapen?

– Du måste utvärdera vad du hörde och hur du försökte att lösa eventuella problem i ditt lärande/lyssnande. Så snart som möjligt efter en lektion, läs om dina anteckningar och förtydliga det som är oklart skrivet. Skriv i marginalen om du tycker att någon del eller koppling mellan delar är oklar, så att du kan ställa frågor om det i början på nästa lektion. Läs inte bara dessa anteckningar, utan fundera på hur de passar ihop. På så sätt fortsätter du att koppla ihop idéer istället för att komma ihåg isolerade bitar information.

Vad kan lärare göra för att få deras elevers inlärning att bli mer effektiv?

– Lärare måste framföra sina föredrag på ett organiserat sätt, så att elever enkelt kan koppla ihop olika uppslag. Beroende på elevernas ålder kan lärare ge ut en översikt med föredragets huvudpunkter, innan lektionen. De kan också ta fram nära kopplingar till det eleverna läst innan lektionen. Lärare måste också ge eleverna möjlighet att ställa frågor i början av varje lektion och sammanfatta innehållet ur föregående lektion innan de börjar med nytt innehåll.

Vad borde elever alltid komma ihåg under lektioner?

– Utvärdera alltid vad du hör mot vad du trodde att du skulle få höra. Om saker inte verkar stämma kan elever behöva anpassa sina mål och/eller ställa frågor. När elever kontinuerligt utvärderar vad de hör/läser mot deras förväntningar och/eller mål kommer de att bli aktiva lyssnare. Elever får aldrig hamna i passivt lärande/lyssnande på lektion när de kommer till den utan att i förväg ha tänkt på vad de kommer att få höra/lära sig.

– Underliggande alla råd ovan är utvecklandet av metakognition (planering, övervakning, problemlösning och utvärdering), som är så grundläggande för utvecklandet av självständiga elever. Dessa självständiga elever är de mest framgångsrika eleverna, vilket har visats i forskning.

Berättat för och översatt av Artur Obminski.