Björn Liljeqvist om effektivt pluggande

Björn Liljeqvist föreläser inom minnesteknik och effektiv inlärning. Han har bland annat skrivit boken Plugga smart och lär dig mer. Nu jobbar han med kurser och föredrag i egna företaget Brain Gain.

Vad är det vanligast felet i hur man pluggar?

– Det finns många vanliga fel. Ett är att man ”pluggar” utan att egentligen lära sig något, man sitter bara med böcker och dator och ”håller på” i största allmänhet utan att riktigt veta vad man har för mål i stunden. Ett annat vanligt fel är att man förväxlar att ”känna igen” med ”att kunna”. Det är viktigt att skilja på ”nu tror jag att jag kan, för jag fattar när läraren förklarar” och ”nu vet jag att jag kan, för jag kan lösa uppgiften själv”.

Hur bör man förbereda sig inför lektioner och föreläsningar?

– Lägg en kvart på att kolla upp i förväg vad du kommer lära dig nästa dag. Gör detta till en vana, så kommer du alltid att vara lite bekant med det som lektionerna handlar om. De som får toppbetyg är oftast de som redan har ett hum i förväg, och det är lätt att skaffa sig. Kolla upp nästa kapitel i läroboken, titta om läraren har gjort en kursplan som du kan följa, googla på de ord som står i kursplanen: allt för att du ska känna igen dig på lektionerna.

Vad ska man tänka på under själva lektionstillfället?

– Stanna upp då och då och sammanfatta för dig själv vad det är du gör, eller vad det är du läser eller hör, så att det blir tydligt vad du lär dig. Exempel: ”Fotosyntes kallas processen där växter omvandlar koldioxid och vatten till syre och sockerarter med hjälp av energin från ljus.”

– Hitta personliga kopplingar till det lektionen handlar om. Har du sett något liknande förr, kanske på tv eller i spel? Ställ frågor – även tyst till dig själv! Exempel: ”Vad är det viktigaste i det här? Vad påminner det mig om?”

Vad gör man efteråt?

– Efter en lektion kan du förhöra dig själv på vad du lärde dig. Se därför till att du efter varje lektion kan plocka med dig något som du vet att du har lärt dig. Exempel: ”Den här lektionen lärde vi oss vad fotosyntesen är för något.” Om det är otydligt för att man har pratat om många olika saker vinner man i alla fall mycket på att sammanfatta det för sig själv. En sådan här repetition behöver inte ta lång tid – det viktiga är att den inte dröjer för länge, så helst samma kväll. Senast.

Hur gör man för att på ett så bra sätt som möjligt uppfatta och minnas information i böcker?

– Bästa sättet att läsa kursböcker är genom att göra det i tre steg:

1. Läs innehållsförteckningen långsamt och fundera vad du tror att boken handlar om, kapitel för kapitel.

2. Bläddra igenom boken i lugn och ro, utan att läsa texterna. Titta på rubriker, bilder, figurer, sammanfattningar och så vidare. Gör detta en gång om dagen i en vecka.

3. När du känner dig något så när bekant med boken, läs den mer noggrant, i cirka 20 minuter långa pass. Bestäm hur långt du vill läsa (på cirka 20 minuter). Läs, och ta sedan en kort paus på några minuter. Efter pausen går du tillbaka och kollar att du minns vad du läste.

Skiljer detta sig på något sätt mellan skönlitteratur och facklitteratur?

– Skönlitteratur som romaner, deckare, fantasy och så vidare läser vi för upplevelsens skull. Då läser vi en rad i sänder, en sida i sänder från början till slut. Facklitteratur är annorlunda. Sådana böcker, som läroböcker, är skrivna för att läsas på ett annat sätt, nämligen först översiktligt, sedan djupare. Skönlitteratur berättar ju oftast en historia med en tydlig början och ett slut. Facklitteratur har också en logisk indelning, men det är först när vi tar ett steg tillbaka och ser det, som vi får samma ”flyt” i texterna, som från skönlitteraturen.

Vilka tips har du i att skriva uppsatser?

– Kom igång tidigt med skrivandet. Låt skrivandet bli en del av din egen tankeprocess, till exempel i form av en blogg eller dagbok där du samlar in intressanta referenser och artiklar du hittar. Skriv mycket – och radera sedan. Den slutliga uppsatsen kommer bara innehålla en mindre del av allt du skrivit sedan du började jobba på den. Och se till att skaffa dig bra förlagor! Kolla på bra uppsatser som andra har skrivit, och försök efterlikna dem i strukturen.

Hur mycket tid tror du att man behöver ägna åt studier, ungefär, om man följer dina råd?

– Det är väldigt individuellt, men den som lär sig studieteknik kan spara mycket tid på det sättet. Det viktiga är inte antalet timmar du pluggar, utan vad du gör när du pluggar. Toppstudenterna hinner med mycket annat i livet vid sidan av studierna, och det är ofta för att de har bra studievanor och använder tiden effektivt.

Hur var du själv i skolan?

– Fram till och med gymnasiet hade jag höga betyg utan större ansträngning, men det blev mycket svårare när jag började läsa till civilingenjör. På den nivån räckte det inte att vara lite smart, utan man behöver verkligen en strategi, olika studietekniker, för att hinna med allting. Inledningsvis var jag inte beredd på det, men så småningom lärde jag mig.

Ångrar du något i dina studievanor du vill varna andra för?

– Jag tänker ibland att om jag hade känt till alla de metoder jag senare lärde mig, om hur man minns, läser snabbt och skaffar sig struktur, så hade jag kunnat lära mig så oerhört mycket mer om allt möjligt när jag var i tonåren. Jag vill varna för att underskatta er egen kapacitet! Ni anar inte hur mycket ni kan lära er, till mindre ansträngning, om ni bara lär er hur. Det är en fantastisk känsla, när kunskapsglädjen vaknar till liv och man inser hur mycket spännande saker man kommer att lära sig.

Något annat man bör tänka på i sitt pluggande?

– Pauser är viktiga. Det pågår inlärningsprocesser i hjärnan även när vi inte är upptagna med att plugga. Det går faktiskt att plugga för mycket, man måste lämna hjärnan ifred ibland för att kunskapen ska sätta sig. Du ska inte plugga länge. Du ska plugga ofta! Många korta studiepass är det som ger resultat. Då blir det också många repetitioner.

– Om du vill bli riktigt skicklig på att plugga rätt, försök då inte ändra allt på samma gång. Börja försiktigt att göra någon detalj lite annorlunda, som till exempel hur du läser läroböcker. När du ser att det fungerar – gå vidare och lär dig något nytt.

– Tvinga inte dig själv genom jobbiga studier, hitta istället sätt som gör det roligt att plugga. Så länge du känner att det både ger utmaning och är roligt, då är du på rätt spår.

Berättat för Artur Obminski.