Larry Vandergrift om att lyssna på rätt sätt

Larry Vandergrift

Larry Vandergrift är filosofie doktor vid University of Ottawas institution för officiella språk och tvåspråkighet. Hans studier har bland annat omnämnts i magasinet Time. Vad är fel med hur vi normalt sett lär oss i skolan? – Elever lyckas ofta inte koppla vad de lär sig till vad de redan vet. Istället för att sätta […]

Dr. Piers Steel om uppskjutarbeteende och motivering

Dr. Piers Steel är forskare och föreläsare inom motivering och prokrastinering, kontraproduktivt uppskjutarbeteende. Han är professor på Haskayne School of Business vid University of Calgary och har skrivit boken The Procrastination Equation. Hur kommer det sig att du började studera prokrastinering? – Antagligen för att jag var som många av er. I inledningen till min […]