Religionskunskap

Religionskunskap

Kort jämförelse

Kristendom Islam Judendom Hinduism Buddhism
Andel av världsbefolkningen (2009) 33,35% 22,43% 0,21% 13,78% 7,13%
Ålder (år) 2 000 1 400 3 500 Svårtdefinerbart, viss grund är 4 000 år gammal, ordet relativt nytt 2 500
Första profet Jesus av Nasaret Muhammed Moses Siddharta Gautama
Gudstjänstplats Kyrka Moské Synagoga Tempel Tempel
Helig skrift Bibeln Koranen Torah Vedaskrifterna Tripitaka (olika varianter för olika inriktningar)
Gudssyn En gud i tre gestalter En gud En gud Många gudar, men av de flesta ansedda som olika sidor av samma gud Enligt den vanliga uppfattningen ingen gud
Livet efter döden Själen kan nå himlen om synder är förlåtna Själen kan nå paradiset om synderna är förlåtna Det finns liv efter döden, som påverkas av ens gärningar, men detta är av mindre vikt än inom de två tidigare Återfödelse, där gärningarna i det nuvarande livet påverkar kommande liv Gärningar i det nuvarande livet påverkar kommande liv
Källor: BBC Religion, CIA World Factbook, Quora

Länkar

BBC

Det brittiska public service-bolagets guide till världens religioner.

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/

UR

Utbildningsradions sida om religion, mestadels om kristendom och islam.

http://www.ur.se/Ung/Amnen/SO/Religion/

Yale Divinity Library

Det amerikanska toppuniversitetets guide till kristendomen.

http://www.library.yale.edu/div/xtiangde.htm