Kemi

Kemi

Sammanfattning av atomkemi

All materia är uppbyggd av atomer, som i sin tur består av en kärna med positivt laddade protoner och, oftast, neutrala neutroner, samt negativt laddade elektroner som rör sig kring atomkärnan. Antalet protoner är detsamma som antalet elektroner i atomen, tar den upp eller ger bort en eller flera elektroner, så att balansen rubbas, blir atomen en jon. Har den tagit upp negativt laddade elektroner blir den en negativ jon, har den istället gett bort elektroner blir jonen positivt laddad.

Atomer som har samma antal protoner tillhör samma grundämne. Antalet protoner kallas atomnummer, och det sammanlagda antalet protoner och neutroner masstal. Detta gör det möjligt att räkna ut antalet neutroner i en atom genom att ta bort atomnumret från masstalet. Atomer med samma atomnummer, men olika antal neutroner, alltså olika masstal, kallas isotoper.

Flera grundämnen tillsammans kan bilda kemiska föreningar. Ett exempel på detta är vatten; H2O, som innehåller två väteatomer (H) och en syreatom (O).

Förenklat säger man ofta att elektronerna i en atom sitter i olika elektronskal. Fördelningen av elektroner mellan de olika skalen kallas elektronkonfiguration. I det första skalet får två elektroner plats, i det andra åtta, i det tredje antingen åtta eller arton. Detta beror på att det yttersta underskalet i skal tre finns längre ut än det första i skal fyra, de överlappar. För att räkna ut det maximala antalet elektroner i ett skal kan formeln 2n² användas, där n står för skalets nummer sett ”inifrån”.

 

Länkar

Formelsamlingen

Svenskspråkig formelsamling för kemi.

http://www.formelsamlingen.se/kemi

Web Elements

Det periodiska systemet på nätet, med fakta om de olika ämnena. (Engelskspråkigt.)

http://www.webelements.com/

Gymnasiekemi A & B

Förlaget Libers extramaterial till sina kemiböcker, men dessa böcker krävs inte för att ha nytta av sidorna. Bland annat finns sammanfattningar, länkar och tester. Navigera genom att klicka på siffrorna i topplisten.

http://www4.liber.se/gymnasiekemi/ & http://www4.liber.se/gymnasiekemib/

Kemikalieinspektionen

Statliga kemikalieinspektionen erbjuder en enkel tjänst för att ta reda på hur ett ämne används, eller tvärtom, vilka ämnen som används i ett visst syfte.

http://apps.kemi.se/kemistat/start.aspx

My Chemistry Tutor

Engelskspråkig sida med guider och svar på många kemifrågor.

http://www.mychemistrytutor.com/tutorials

Chemtutor

Engelskspråkig sida med guider på flera kemiområden.

http://www.chemtutor.com/