Marcus Näslund om meningen med matte

Marcus Näslund läser matematik, lär ut inom Mattecentrum och har skrivit boken Verklighetens kvadratrötter om matematikens användningsområden inom olika yrken och sammanhang. Delar av boken finns att läsa på bokens hemsida www.kvadratrot.se.

För många kan matematik vara ett svårt och kanske tråkigt ämne, hur kan man tänka för att motivera sig?

— Hos många tror jag det handlar om att förstå varför ämnet är viktigt för en själv och för samhället, vilket är viktigt att lyfta fram. Det är inte så att man måste vara mycket smartare för att förstå matematik än något annat språk, men det viktigaste i inlärningen är motivationen. Saknas den är det svårt att få in det hårda arbete som går in i att lära sig vad som helst. Men har man motivationen, då är arbetet varken hårt eller tråkigt.

Vilka knep har du om man har svårt att förstå matten?Marcus Näslund

— Det finns inga universalknep. Vissa har lättare för matten och vissa har det svårare, precis som i alla andra ämnen. Vi har alla olika intressen. Däremot vill jag mena att matematik är så pass universellt, liksom att läsa och skriva, att vi måste lära oss det. Okunskap i matematik är minst lika farligt som att inte kunna läsa och skriva, vi kan dagligen bli lurade inom så vardagliga matematiska saker som statistik och ekonomi. Vår värld blir alltmer beroende av naturvetenskap och teknik och matematik är datorernas språk.

Hur används sådant som till exempel faktorisering och vektorer utanför skolans värld?

— Matematik är abstrakt och generellt, vilket gör att det sällan är ett specifikt matematiskt verktyg som faktorisering eller vektorer används ensamt i en grej. Oftast är det många olika delar av matematiken som kombineras för att göra tillämpningar möjliga. Vektorer och hela det område som tar upp det (kallat linjär algebra) är oumbärligt inom bland annat datorer för bildredigering och animerade filmer. De används för att uttrycka rörelser och utseendet av olika objekt. Vektorgrafik är ett växande område där exempelvis ritningar kan uttryckas i form av matematiska objekt som kvadrater och cirklar som datorn kan förstå och rita om för att passa viss inzoomning utan att bilden blir dålig.

Vilka yrken och yrkeskategorier kräver mer avancerad matte?

— Vad är egentligen ”avancerad” matte? Inom ämnesområden som ekonomi, statistik, ingenjörs- och naturvetaryrken ingår oerhört mycket matematik. Det går att läsa mycket mer om detta på till exempel www.weusemath.org.

— Men jag vill mena att all matematik gynnar alla. En avsiktlig bieffekt och den egentliga idén med matematik är logiskt tänkande och förbättrade problemlösningsförmågor, något som alla gynnas av.

Hur bra tycker du att skolan är på att sätta matematiken i ett sammanhang? Hur var det under din gymnasietid?

— Fungerade det riktigt bra skulle boken inte ha ett lika viktigt syfte. Tyvärr fungerar det inte särskilt bra alls. Man fokuserar alldeles för mycket på rent räknande, hur man löser ekvationer, och inte vad ekvationerna betyder. Min egen erfarenhet var nog rätt unik då jag till största del låg en eller två kurser före klassen och därför läste på egen hand, till viss del med egen lärare. Jag har alltid haft intresset för teknik och naturvetenskap och därifrån kommer matematiken.

Hur får man som lärare sina elever motiverade och utökar deras förståelse för matematikens syfte?

— Som i alla ämnen är det det högst individuellt. Viktigt är att ha en verklig passion för ämnet, sådant smittar av sig. Ett ämne som fascinerat mänskligheten i tusentals år är knappast tråkigt, det gäller att kunna slänga in guldkorn här och där som håller intresset vaket. Det gäller såklart också att läraren har tid och möjlighet att få göra detta, vilket inte alltid är säkert och inte beror på läraren utan skolledningen, skolpolitiken och utformningen av läroplanerna.

— På andra språklektioner såsom engelska och tyska är en stor del av undervisningen att få prata språket och dessutom att prata om språket. Sådant finns det för lite av i skolan idag, tycker jag, och därför blir matten lätt isolerad och tråkig.

Vilket tips bör man alltid komma ihåg när matten känns jobbig för att orka en stund till?

— Hitta det som du tycker är roligt och fördjupa dig i det. Även jag kan bli lite less på saker och ting ibland, då är det viktigt att kunna gå tillbaka och se på de saker som motiverar en att fortsätta. Matematik handlar om att lösa problem och hitta mönster, något vi alla gör, så det finns något för alla.

— Personligen har jag en hög av gamla bevis av olika matematiska frågor som är alldeles genialt vackra. Dessutom gillar jag att fundera över ännu olösta problem, som till exempel Collatz problem.

Berättat för Artur Obminski.