Samhällskunskap

Samhällskunskap

Länkar

CIA World Factbook

Den amerikanska myndighetens information om världens länder, ledare och en del annat.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

BBC Country Profiles

Information om länder och internationella organisationer från det brittiska public service-bolaget.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm

Globalis

Svenska FN-förbundets sida med kartor och info om länder, konflikter och annat.

http://www.globalis.se/

NE.se

Nationalencyklopedin har ett stort antal svenskspråkiga artiklar.

http://www.ne.se/

Gapminder

Pedagogisk och lättanvänd tjänst för att se statistik för världens länder, alla eller utvalda, samband mellan dem och göra presentationer baserade på informationen.

http://www.gapminder.org/

Google Public Data Explorer

Googles egen statistiktjänst, delvis baserad på Gapminders programvara, som köps av sökjätten.

http://www.google.com/publicdata/directory

SCB

Den svenska Statistiska centralbyrån har en stor mängd statistik inom olika områden.

http://www.scb.se/

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling har intressant statistik om sina medlemsländer, inklusive Sverige, bland annat om skolresultat (Pisastudien).

http://www.oecd.org/

Eurostat

Europeiska unionens officiella statistik.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

UN Data

FN:s officiella statistik samlad.

http://data.un.org/

FN:s millenniemål

FN:s hemsida för millenniemålen, och hur de följs i olika länder.

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

Världsbanken

Statistik från Världsbanken, på engelska.

http://data.worldbank.org/

IMF

Internationella valutafonden har landfakta och statistik inom det ekonomiska området.

http://www.imf.org/

WHO

Världshälsoorganisationens statistik kring hälsa, sjukdomar och överlevnad.

http://www.who.int/research/en/

Open Aid

Information om Sveriges bistånd, hur det fördelas och vad det går till.

http://openaid.se/

Uppsala Conflict Database

Uppsala universitets samling av information om världens krig och konflikter.

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php

Freedom House

Organisation som bedömer hur fria medborgarna och medierna är i världens länder.

http://www.freedomhouse.org/