Psykologi

Psykologi

Psykologi är den vetenskapliga studien av psyke och beteende. En stor skiljelinje inom psykologin är den mellan synen att vårt beteende är genetiskt och att det kommit till genom omgivningens påverkan. Självklart finns även många som till viss del håller med om båda synsätt.

 

Psykologins huvudgrenar

 • Biologisk psykologi
 • Kognitiv psykologi
 • Behaviorism
 • Psykoanalys
 • Socialpsykologi
 • Humanism

Evolutionens tre överlevnadskrav

 1. Föda
 2. Skydd från fiender, väderfenomen och annat
 3. Partner, för att få barn

Tre sätt att lära inom behaviorismen

 1. Klassisk betingning – genom att associera med redan existerande kunskap (en hund kan lära sig att sitta när man knäpper med fingrarna, men måste då redan veta hur man sitter)
 2. Operant betingning – genom att träna och göra om till önskat resultat; perfekt utförd handling eller belöning
 3. Genom att se och kopiera

 

Länkar

Simply Psychology

Engelskspråkig sida om psykologins olika områden och vad de innehåller.

http://www.simplypsychology.org/